Diensten

Diensten

Boekhouding

Een eigen zaak neemt veel tijd in beslag, waardoor het soms moeilijk wordt om het overzicht te behouden. Onze dienstverlening begint bij het verzorgen van de boekhouding. Alle facturen en bankafschriften worden door ons nauwkeurig en tijdig verwerkt en we begeleiden u bij de organisatie ervan.

Na het voeren van de boekhouding, bezorgen wij u op regelmatige basis tussentijdse cijfers, waardoor u een beter zicht heeft op uw zaak. In overleg kunnen wij uw onderneming boekhoudkundig en fiscaal optimaliseren. Uw boekhouding is steeds in handen van een vaste dossierbeheerder, waardoor er een efficiënte en adequate opvolging is van uw dossier.

 • invoeren én opvolgen van uw boekhouding
 • opmaken en indienen van btw-aangiftes en allerhande listings
 • opmaken van een tussentijds resultaat
 • opmaken en indienen van de jaarrekening
 • tussentijdse rapportering en btw-advies
 • eindejaarafsluiting

Fiscaliteit

Fiscaliteit is een complexe materie. Soms zie je door het bos de bomen niet meer.
In ons kantoor volgen we alle wijzigingen in de fiscale wetgeving nauwgezet.
We hebben daardoor de nodige kennis van onder andere personen – en vennootschapsbelasting, successie en registratierechten, BTW, etc…
Alle mogelijkheden die de wetgeving biedt, worden ten volle benut. We stellen niet alleen uw aangifte op, we optimaliseren ze ook en dienen ze voor u in.

Ons doel is de beste oplossing te zoeken voor uw fiscale situatie !

 • fiscaal advies en begeleiding
 • fiscale optimalisaties
 • aangifte personenbelasting
 • aangifte vennootschap– en rechtspersonenbelasting
 • bijstand bij fiscale controles
 • onroerend goed – constructies
 • fiscaalvriendelijk geld uit uw vennootschap halen

Startersbegeleiding en wettelijke formaliteiten

Bij de opstart van een zaak komen nogal wat administratieve verplichtingen kijken. Wij begeleiden u hierin stap voor stap zodat u de juiste beslissing kan maken.

Nadat u uw idee heeft uitgewerkt, maken we samen een ondernemingsplan op, met een gedetailleerde omschrijving van de werking van uw bedrijf.

 • opstart als zelfstandige of vennootschap
 • aanvraag van een btw–nummer
 • inschrijving in het KBO
 • opstellen van een financieel plan
 • ondersteuning bij kredietaanvragen
 • aanvraag vergunningen
 • de keuze van sociale kas en aansluiting
 • waardering van een bedrijf
 • ondersteuning bij het overlaten of overnemen van een bedrijf

Fiscale controles

Bij fiscale controles van de btw en/of belastingadministratie zorgen wij voor de nodige bijstand en de verdediging van uw dossier.

Wij verlenen tevens advies in alle fiscale kwesties rond controles, en helpen u bij het opstellen van bezwaarschriften.

 • bijstand en vertegenwoordiging bij btw-controles- en fiscale controles
 • fiscale en juridische bijstand en advies

Opmaken van investerings- en cashflowanalyses

Wellicht heeft u al eens nagedacht hoe u uw opgebouwde vermogen het best kan beheren of zelf overdragen naar uw partner en/of kinderen.

Het is belangrijk dit op een juridisch en fiscaal correcte en voordelige manier te verwezenlijken.

Daarnaast is het vaak onduidelijk bij de overlating of overname van een bedrijf wat nu precies de waarde is van dit bedrijf.

Wij helpen graag om onze expertise op dit vlak met u te delen.

 • advies op maat
 • waarderen van uw bedrijf
 • herstructureringen en reorganisaties
 • beoordelen van het juiste krediet
 • maken van prognoses
 • advies omtrent de structuur van uw bedrijf
 • kapitaalsverhogingen
 • inbreng in natura
 • opmaken van investeringsanalyses en cashflowanalyses

Juridische dienstverlening

Vele belangrijke zakelijke beslissingen hebben juridische gevolgen.

Maar wie de wet kent, heeft een streepje voor.

Wij werken nauw samen met notarissen, bedrijfsrevisoren en advocaten om een totaaloplossing op maat uit te werken voor uw bedrijf.

 • statutenwijzigingen van uw vennootschap
 • begeleiding bij de vestiging als zelfstandige
 • afhandeling van uw administratieve en wettelijke verplichtingen
 • opstellen van uw financieel plan
 • opmaak en nazicht van alle contracten
 • opmaak en nazicht van uw factuurvoorwaarden
 • ondersteunen van ondernemingen in moeilijkheden
 • juridische bijstand bij betwistingen
 • ontwerpen van notulen van raden van bestuur en algemene vergadering
 • wettelijke bekendmakingen
 • vereffeningen
 • herstructurering van vennootschappen